Forma prawna:         spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Właściciel:                100% GMINA MIASTO PUŁAWY

Kapitał zakładowy:   1 350 000,00 zł; dzieli się na 2 700 udziałów o wartości 500,00zł każdy 

 

Akt założycielski spółki podpisano 12 kwietnia 2016 r. Repertorium A Nr 1658/2016 w Kancelarii Notarialnej  w Puławach przy ulicy Lubelskiej 2. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym  31 maja 2016 r.