Rada Nadzorcza Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.

 

Przewodniczący:                           Przemysław Pytlak                                                         

 z-ca Przewodniczącego:               Łukasz Jaremek                                                                        

 Członek:                                       Marcin Szewczak